سرویس سازمانی کابین

کابین با انتخاب هوشمند سازمانها به عنوان بازار هدف، اقدام به طراحی و توسعه سامانه ای با نام کابین سازمانی نموده است که به دو گروه سازمانهای فاقد ناوگان و نیز دارای ناوگان خدمات منحصر بفرد و متمایزی را ارائه میدهد. با استفاده از این سامانه، سازمانها خواهند توانست کلیه امور مربوط به مدیریت سفر و نظارت بر سفرهای سازمانی خود را انجام دهند که موجب شفاف سازی اطلاعات و نیز صرفه جویی در هزینه های مربوط به سفرهای سازمانی (بخصوص هزینه های پنهان) هریک خواهد شد.


تعریف پنل،چارت و کد سازمانی
امکان پرداخت نقدی و اعتباری
درخواست بیش از یک خودرو (گروهی)
ارائه گزارش های شفاف و مطمئن (حین و پس از سفر)
تعهد تامین ناوگان در مدت کمتر از 10 دقیقه
امکان تعریف مراحل تایید برای ثبت درخواست سفر پرسنل
انتخاب نوع ناوگان (تاکسی، VIP، بانوان)
دسترسی به آرشیو سفرهای قبلی به تفکیک جزئیات
انتخاب سفرهای رفت و برگشت، توقف در مسیر و چند مقصده
مشاهده و پیگیری سفرهای درحال انجام
گزینه اعلام خطر هنگام اضطرار
پشتیبانی 24 ساعته
همچنین کابین آمادگی خود را جهت مشارکت و همکاری با سازمانها، نهادها و موسساتی که در سایر استانها و مناطق کشورعلاقمند به توسعه فعالیت خویش در حوزه جابجایی هوشمند مسافر می باشند را اعلام می دارد.