همکار گرامی ، از اینکه تمایل دارید به خانواده تاکسیرانان کابین ملحق شوید بسیار خرسند هستیم . لطفا مشخصات اولیه خود را جهت تماس همکاران واحد"ناوگان" کابین در فرم ذیل وارد نمایید تا با شما تماس حاصل شود .

جذب راننده فعال

  • Please enter a value between 15 and 80.
  • جهت تطبیق با سیما تاکسی
dsfr_53_1449310457