تاکسی اینترنتی کابین

راهکار متمایز سفرهای سازمانی


صداقت
شفافیت عملکرد
آسایش خاطر
انتخاب آگاهانه
پایداری کیفیت
حمایت / پشتیبانی
رانندگان ناوگان بر اساس استانداردهای بالای حرفه‌ای و فنی گزینش می‌شوند و پس از آن نیز در جلسات متعدد آموزش‌ می‌بینند تا هرگونه ابهام درخصوص شیوه رفتار با مسافران برطرف شود. به این ترتیب کاربران کابین، سفری امن و مطمئن را تجربه می‌کنند. علاوه بر این، گزینه اعلام خطر هنگام اضطرار نیز امنیت کاربران را تضمین خواهد کرد.
ایجاد پنل سفرهایی سازمانی
انتخاب نوع سرویس مبدا و مقصد
مدیریت سفرهای سازمانی با کابین B2B

مزایای پنل سازمانی

برنامه ریزی
سفرهای سازمانی
پرداخت دوره ای
مدیریت هوشمند مالی
گزارش های شفاف
تعریف و دسترسی
چارت سازمانی
مدیریت یکپارچه